แชร์ลูกโซ่ 2,000ล้านเขาหลอกกันยังไง อะไรที่ทำให้เหยื่อหลงเชื่อ