พ.ต.ท.ปรเมษฐ์ พลับพลึง รอง ผกก. ป.สภ.เบตง
พ.ต.ต.สรรณ์เพชร ทองซุ่นห่อ สว.อก.สภ.เบตง
สถานีตำรวจภูธรเบตง 321 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรสาร 073-234777 โทรศัพท์ 073-234777