ตำรวจเบตงให้ซักซ้อมแผนฯ กราดยิงตามหลัก หนี ซ่อน สู้ หรือ Run Hide Fight