พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สารีรัตน์
ผกก.สภ.เบตง
พ.ต.ท.ปรเมษฐ์ พลับพลึง รอง ผกก. ป.สภ.เบตง
พ.ต.ท.ธวัช เคนดา
รอง ผกก.(สอบสวน).สภ.เบตง
พ.ต.ท.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล 
รอง ผกก.สส.สภ.เบตง
พ.ต.ท.ณัฐพล นาคบุตรศรี สวป.สภ.เบตง
พ.ต.ท.สรชัช ปร่ำเป็ง สว.สอบสวน.สภ.เบตง
พ.ต.ต.สิทธิกร เฝื่อคง สว.สส.สภ.เบตง
พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ขุนบรรเทิง สว.สส.ฯ ปรท.สวป.สภ.เบตง
พ.ต.ท.รุสมาน ดีนามอ สว.สอบสวน.สภ.เบตง
พ.ต.ต.กิติเดช มะแซ สว.อก.ฯ ปรท.สว.สส.สภ.เบตง
พ.ต.ต.สรรณ์เพชร ทองซุ่นห่อ สว.ผอ.ฯ ปรท.สว.อก.สภ.เบตง
สถานีตำรวจภูธรเบตง 321 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรสาร 073-234777 โทรศัพท์ 073-234777