พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล
ผกก.สภ.เบตง
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสามารถเข้าไปประเมินได้ผ่าน qr code นี้

 

 

รับแจ้งเหตุ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระ สำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1( เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 )
การแสดงรายละเอียดงบทดลอง
รายละเอียดงบทดลอง ก.ย.63
งบทดลอง
เดือนตุลาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563
เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนกันยายน 2563
เดือนธันวาคม 2562 เดือนมกราคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนเมษายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมิถุนายน 2563
ข่าวสาร
เดือนกรกฎาคม 2563

 

สถานีตำรวจภูธรเบตง 321 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรสาร 073-234777 โทรศัพท์ 073-234777