พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล
ผกก.สภ.เบตง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระ สำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1( เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 )
การแสดงรายละเอียดงบทดลอง
รายละเอียดงบทดลอง ก.ย.63
งบทดลอง
เดือนตุลาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนธันวาคม 2562 เดือนมกราคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนเมษายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนกรกฎาคม 2563
เดือนสิงหาคม 2563 เดือนกันยายน 2563
ข่าวสาร
สถานีตำรวจภูธรเบตง 321 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรสาร 073-234777 โทรศัพท์ 073-234777