พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล
ผกก.สภ.เบตง
ประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสามารถเข้าไปประเมินได้ผ่าน qr code นี้

 

 

รับแจ้งเหตุ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระ สำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1( เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 )
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่30 กันยายน 2562
งบทดลอง
เดือนตุลาคม 2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 เดือนธันวาคม 2561 เดือนมกราคม 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนมีนาคม 2562 เดือนเมษายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนกรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกันยายน 2562
ข่าวสาร

 

สถานีตำรวจภูธรเบตง 321 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรสาร 073-234777 โทรศัพท์ 073-234777