ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรเบตง

ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรเบตง

            ไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นประวัติประจำสถานีตำรวจภูธรเบตง แต่ได้มีการจัดทำทำเนียบผู้บังคับบัญชาไว้ประจำสถานีตำรวจภูธรเบตง โดยมีจำนวนผู้บังคับบัญชาประจำหน่วยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๔๑ นาย คือ ร.ต.อ. สิงห์โต ภมรสิงห์ ผู้บังคับกอง ในปี พ.ศ. ๒๘๗๓

อาคารที่ทำการหลังเก่า สถานีตำรวจภูธรเบตง

ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้อาคารที่ทำการหลังใหม่ โดยมีการบำรุงรักษาอาคารหลังเก่าอยู่สม่ำเสมอ ในปัจจุบันยังคงมีการใช้งานอาคารหลังนี้อยู่