ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

 ข้อมูลผู้บริหารสถานีตำรวจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565


ผู้กำกับการ


พ.ต.อ.สัญญา ทองสวัสดิ์

โทร. 06-1449-6616รองผู้กำกับการ

พ.ต.ท. ทศพล พลอยงาม

รอง ผกก. ป.สภ.เบตง
โทร. 08-1540-9286

พ.ต.ท.รุสมาน ดีนามอ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เบตง
โทร. 08-7396-6532

พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ขุนบรรเทิง

รอง ผกก.สส.สภ.เบตง
โทร. 08-1789-2351

พ.ต.ท.สรรณ์เพชร ทองซุ่นห่อ

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยะลา ปรก.สว.อก.สภ.เบตง
โทร. 08-4749-0836สารวัตร

พ.ต.ต.ปราโมทย์ มาลีแก้ว

สว.(สอบสวน).สภ.เบตง
โทร. 08-1542-2062

พ.ต.ต.ศักดิ์ระพี วุฒิศักดิ์

สว.(สอบสวน).สภ.เบตง
โทร. 08-6595-7825พ.ต.ท. มนพ ดำแดง

สว.สส.สภ.เบตง
โทร. 08-1766-5781

พ.ต.ต.ศิริวัชร์ หลีเจริญ

สว.(สอบสวน).สภ.เบตง
โทร. 08-7461-3652พ.ต.ต.บุญฤทธิ์ วิภูพงศ์ไพศาล

สวป.สภ.เบตง
โทร. 08-1766-5781

พ.ต.ท.หญิง ประคองสิน ศรีไชย

สว.อก.สภ.เบตง
โทร. 09-5225-9879