คณะกรรมการ กต.ตร. สภ.เบตง

ข้อมูลคณะกรรมการ กต.ตร. สภ.เบตง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565


ประธานและรองประธานกรรมการ


นายสกุล เล็งลัคน์กุล

โทร. 086-4917728
ประธานกรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองเบตง


พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล

โทร. 081-8199399
รองประธานกรรมการ
ผกก.สภ.เบตง


กรรมการ (ผกก.สภ.เบตง มอบหมาย)

พ.ต.ท. ทศพล พลอยงาม

รอง ผกก. ป.สภ.เบตง
กรรมการ
โทร. 081-5409286

พ.ต.ท.รุสมาน ดีนามอ

รอง ผกก.ฯ ปรท.รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เบตง
กรรมการ
โทร. 087-3966532


พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ขุนบรรเทิง

รอง ผกก.สส.สภ.เบตง
กรรมการ
โทร. 081-7892351

พ.ต.ท.สรรณ์เพชร ทองซุ่นห่อ

รอง ผกก.ฝอ.ฯ ปรท.สว.อก.สภ.เบตง
เลขานุการ
โทร. 084-7490836


กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

นายพิชัย แก้วจำรัส

ปลัดอำเภอ
กรรมการ
โทร. 081-9882153

นายอับดุลรามัน คอแดะ

กำนัน ต.ธารน้ำทิพย์
กรรมการ
โทร. 080-2612286


นายมะอูโซะ สาลัง

นายกเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
กรรมการ
โทร. 093-7844525


กรรมการ (ข้าราชการ)

นายสุทฺธิพงศ์ สาครินทร์

ผู้อำนวยการ สวท.เบตง
กรรมการ
โทร. 092-2468647

นายไรฮ้าน กองสิน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
กรรมการ
โทร. 062-4156929


กรรมการ (จากการคัดเลือก)

ด.ต.กิตติวุฒิ ปาแว

ข้าราชการตำรวจ สภ.เบตง
กรรมการ
โทร. 062-4156929

นายซาการียา สาและ

เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง อ.เบตง
กรรมการ  
โทร. 081-9639909


นายมูหะมะ การี

คณะการอิสลามประจำจังหวัดยะลา
(สาขาเบตง)
กรรมการ
โทร. 086-2911928

ร.ต.ท.โกศล ปิ่นเพรช

ประธานเครือข่ายชุมชน 28 ชุมชน
(ชุมชนพัฒนะ) 
กรรมการ
โทร. 098-7182499

นายชาญชัย บารูเลิศ

เลขานุการมัสยิดอิตติฟาก กม.2
กรรมการ
โทร. 093-3362287

นายสุรชัย แซ่เจ่า

เกษตรกร
กรรมการ
โทร. 081-8988225

นายอารยะ อิมัม

ธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ
โทร. 081-2779862

นายธานินทร์ โพธิทัพพะ

นักข่าว
กรรมการ
โทร. 087-2963998

นายพรชัย แซ่ก้อง

ประธานชุมชนตลาดสด
กรรมการ
โทร. 089-8261783

นายวิโรจน์ วงศ์ปราโมทย์สิน

ธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ
โทร. 087-2963998