ประวัติโดยย่อ กต.ตร. ภาคประชาชน

ประวัติโดยย่อ

นายซาการียา สาและ

เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง อ.เบตง
กรรมการ  
โทร. 081-9639909

การศึกษา 
   – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนาวิทยา

การทำงาน

– เจ้าพนักงานสังกัดสำนักงานขนส่งอำเภอเบตง

– ประธานชมรมบิ๊กไบค์ อ.เบตง

– อดีตประธานชุมชนตักโกร

– กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคอยรียะห์วิทยา

 


ประวัติโดยย่อ

นายมูหะมะ การี

คณะการอิสลามประจำจังหวัดยะลา
(สาขาเบตง)
กรรมการ
โทร. 086-2911928

การศึกษา 
   – ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

การทำงาน
   – เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง
   – โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิอุสมานียะห์ ชุมชนกือติง
   – ผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดอุสมานียะห์ ประวัติโดยย่อ

ร.ต.ท.โกศล ปิ่นเพรช

ประธานเครือข่ายชุมชน 28 ชุมชน
 (ชุมชนพัฒนะ)
กรรมการ
โทร. 098-7182499

การศึกษา 
   – 
มัธยมศึกษาปีที่ 3

การทำงาน
   
– สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง

    – ประธานเครือข่ายชุมชน 28 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเบตง

     – ประธานชุมชนพัฒนะ

     – กรรมการธรรมาภิบาล จ.ยะลา

     – ประธานสภาประชาธิปไตย ต.เบตง

     – ประธานติดตามและประเมินผลเทศบาลเมืองเบตง ประวัติโดยย่อ

นายชาญชัย บารูเลิศ

เลขานุการมัสยิดอิตติฟาก กม.2
กรรมการ
โทร. 093-3362287

การศึกษา 
 – 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การทำงาน

– เลขานุการมัสยิดนูรุลอิติฟาก

– เคยดำรงตำแหน่งนักการเมืองท้องถิ่น

– เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาสันติสุข

– คณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเบตง

– อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลา

 


ประวัติโดยย่อ

นายสุรชัย แซ่เจ่า

เกษตรกร
กรรมการ
โทร. 081-8988225

การศึกษา 
   – 
มัธยมศึกษาปีที่ 5

การทำงาน

– ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดเบตง

– รองนายกสมาคมครองศรีสัมพันธ์

– อุปนายก การท่องเที่ยวเบตง

– เกษตรกรสวนผลไม้ประวัติโดยย่อ

นายอารยะ อิมัม

ธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ
โทร. 081-2779862

การศึกษา 
   – 
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ วิทยาลัยครูยะลา

การทำงาน

– เจ้าของกิจการร้านขายเสื้อกีฬาอารยะสปอร์ต

– ที่ปรึกษา ชมรมฟุตบอลใต้สุดสยาม

– นายกสมาคมกู้ชีพ กู้ภัยมุสลิมประวัติโดยย่อ

นายธานินทร์ โพธิทัพพะ

นักข่าว
กรรมการ
โทร. 087-2963998

การศึกษา 
   – มัธยมศึกษาปีที่ 6

การทำงาน

ผู้สื่อข่าว ข่อง 3 , ช่อง work point , ช่อง TNN , ผู้สื่อข่าวออนไลน์ ประจำอำเภอเบตงประวัติโดยย่อ

นายพรชัย แซ่ก้อง

ประธานชุมชนตลาดสด
กรรมการ
โทร. 089-8261783

การศึกษา 
   – อนุปริญญา

การทำงาน

– ประธานชุมชนตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง

– พ่อบ้านสมาคมก่องสิ่ว

– ที่ปรึกษาชมรมแบดมินตันประวัติโดยย่อ

นายวิโรจน์ วงศ์ปราโมทย์สิน

ธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ
โทร. 087-2963998

การศึกษา 
   – มัธยมศึกษาปีที่ 3

การทำงาน

– ธุรกิจส่วนตัว

– รองประธานชุมชนตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง