ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2565

รายการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งหมด 6 รายการดังต่อไปนี้ 1.ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2565

รายการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งหมด 9 รายการดังต่อไปนี้ 1. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2565

รายการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งหมด 2 รายการดังต่อไปนี้ 1. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุน้ำ