จะทำอย่างไร ??? หากพบว่าเราถูกบุคคลอื่นนำรูปของเราไปแอบอ้างบนเฟซบุ๊ก

            การนำรูปของบุคคลอื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2565

รายการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งหมด 9 รายการดังต่อไปนี้ 1. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ