ช่องทางแสดงความคิดเห็นของสภ.เบตง

เมนูรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยู่ “ล่างสุด” บริเวณ “หน้าแรกของเว็ปไซต์” 


กดปุ่มข้างล่างเพื่อเข้าสู่ “หน้าแรกของเว็ปไซต์”