ข้อมูลการติดต่อ


สถานีตำรวจภูธรเบตง

 321 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง เบตง, ยะลา  

โทรศัพท์ / โทรสาร  073-234777

รหัสไปรษณี 95110

E-mail  betong@rtp.go.th


แผนที่แสดงที่ตั้งสื่อ social media

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น