Q&A

Q แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
A. สถานีตำรวจภูธรเบตงโทร 073234777 หรือโทร 191

Q แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล
A. สายด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599

Q แจ้งแบะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
A. สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ สำนักงานจเรตำรวจ
701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : 02-509-8797 โทรสาร : 02-509-8797 ต่อ 1219
เว็บไซต์ : http://jaray.police.go.th

Q แจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
A. กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02-142-2555 ถึง 60
เว็บไซต์ : http://www.tcsd.go.th

Q ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
A.กองทะเบียนประวัติอาชญากร
อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-205-1315
เว็บไซต์ : http://criminal.police.go.th

Q ขอหนังสือรับรองความประพฤติ
A.ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
อาคาร 6 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-205-2168-9 โทรสาร : 02-205-1295
เว็บไซต์ : https://pcscenter.sbpolice.go.th/

Q ข้อมูลสถิติคดีอาญา
A.สามารถดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : https://www.crimespolice.com

Q การสมัครสอบตำรวจ
A. กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-941-0979 โทรสาร : 02-941-3661
เว็บไซต์ : http://www.policeadmission.org

Q เบอร์สายด่วน
A.

ลำดับหน่วยงานเบอร์โทร
1เหตุด่วน เหตุร้าย191
2ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน1599
3ตำรวจท่องเที่ยว1155
4ตำรวจทางหลวง1193
5ตำรวจกองปราบ1195
6ตำรวจจราจร1197
7โรงพยาบาลตำรวจ1691
8ตำรวจตระเวนชายแดน1190
9ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง1178
10ตำรวจน้ำ1196
11ตำรวจรถไฟ1194
12ศูนย์รับแจ้งรถหาย1192
13กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์1191
14กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค1135
15กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1136
16ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม1599