อำนาจหน้าที่ของตำรวจ


1. งานป้องกันปราบปราม


2. งานจราจร


3. งานสืบสวน


4. งานสอบสวน


5. งานอำนวยการ