ครั้งเมื่อ พ.ต.อ.สมบัติ หวังดี ดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.เบตง
ครั้งเมื่อ พ.ต.อ.สมบัติ หวังดี ดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.เบตง
ครั้งเมื่อ พ.ต.อ.สมบัติ หวังดี ดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.เบตง
ครั้งเมื่อ พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.เบตง
ครั้งเมื่อ พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.เบตง
ครั้งเมื่อ พ.ต.อ.สุวัตต์ วงค์ไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.เบตง
พ.ต.อ.สุชาติ สอิด ผกก.สภ.เบตง
 พ.ต.อ.สุชาติ สอิด ผกก.สภ.เบตง
สถานีตำรวจภูธรเบตง 321 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรสาร 073-234777 โทรศัพท์ 073-234777