ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรเบตง ไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นประวัติประจำสถานีตำรวจภูธรเบตง แต่ได้มีการจัดทำทำเนียบผู้บังคับบัญชาไว้ประจำสถานีตำรวจภูธรเบตง โดยมีจำนวนผู้บังคับบัญชาประจำหน่วยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๓๙ นาย คือ ร.ต.อ. สิงห์โต ภมรสิงห์ ผู้บังคับกอง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบอยู่ ๓ ตำบล ๑.ตำบลเบตง , ๒.ตำบลตาเนาะแมเราะ , ๓.ตำบลธารน้ำทิพย์
สถานีตำรวจภูธรเบตง 321 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรสาร 073-234777 โทรศัพท์ 073-234777