วิสัยทัศน์ ( VISION ) สถานีตำรวจภูธรเบตง มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ “ เชื่อมั่น เชื่อถือ และ ศรัทธา ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชน " การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรม และการบริการสังคมที่ดี
สถานีตำรวจภูธรเบตง 321 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรสาร 073-234777 โทรศัพท์ 073-234777